Cbs overgewicht obesitas

Uit een vergelijking van internationale studies blijkt dat deze afvlakking vooral wordt gevonden in studies waarbij BMI is gebruikt als maat voor overgewicht Visscher et al. Van alle volwassen mannen zijn zeven op de tien tevreden met hun gewicht, tegen zes op de tien vrouwen.

Deze bestanden bevatten informatie over een reeks achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, herkomst, huishoudsamenstelling, opleidingsniveau, inkomen en woningtype. Obes Rev. Het gaat hier om zelfgerapporteerde waarden. International Journal of Health Geographics.

Het percentage te zware mensen is sinds begin jaren tachtig bijna verdrievoudigd, van 5 procent naar 14 procent.

cbs overgewicht obesitas

Happens... congratulate, cbs overgewicht obesitas question interesting

BMJ ; Straaljagers Geheime vliegshow boven Amsterdam: Van de mensen met een normaal gewicht was 4 procent ontevreden.

Cbs overgewicht obesitas
Rated 5/5 based on 71 review
dieet met eiwitshake 186 | 187 | 188 | 189 | 190 hoe kom ik van opgezette buik af